26 de July de 2016 posters
no-guerra-david-alfonso

No more war

Technic: Serigraphy
Size: 70 x 50 cm